Cookies

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka. Plik cookies to plik tekstowy z numerem identyfikacyjnym, który jest przesyłany i przechowywany na komputerze użytkownika w chwili korzystania ze strony internetowej razem z innymi wymaganymi danymi. Plik będzie dostępny w późniejszym okresie i wykorzystywany jest w celach uwierzytelniania użytkownika.

Pliki cookies są zwykłymi plikami i nie stanowią plików wykonywalnych, co oznacza, że nie stanowią zagrożenia dla Państwa komputera. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych, dlatego też gwarantowana jest ochrona prywatności. W zależności od ustawień przeglądarki użytkownik może automatycznie akceptować pliki cookies. Ustawienie to można zmienić a przechowywanie plików cookies wyłączyć lub dostosować, aby użytkownik był powiadamiany za każdym razem, gdy pojawią się pliki cookies. Jednak w przypadku dezaktywowania plików cookies niektóre funkcje strony internetowej mogą przestać być dostępne lub będą dostępne wyłącznie w ograniczonym zakresie.

W celu określenia zachowania użytkowników strony internetowej PM-International sprawdzamy sposób, w jaki użytkownicy znaleźli się na naszej stronie. Informacje te są gromadzone w ramach stosowania plików cookies. Jednak badanie to nie gromadzi żadnych informacji personalnych (tj. danych, które pozwoliłyby na wtórne ustalenie Państwa tożsamości). Za pośrednictwem tej anonimowej procedury niemożliwe jest przypisanie odpowiedniego zachowania użytkownika do konkretnej osoby.

Jeżeli nie chcą Państwo, aby Państwa urządzenie zostało rozpoznane w drodze przechowywania plików cookies, mogą Państwo ustawić przeglądarkę, z której korzystają, aby zablokowała pliki cookies, usunęła je z dysku lub wyświetlała powiadomienie przed ich zapisem. Większość przeglądarek posiada opcje ograniczenia przechowywania plików cookies lub ich całkowitego wyłączenia. Jednak pragniemy zwrócić uwagę, że w takim przypadku niemożliwe będzie korzystanie w pełni z funkcji naszej strony internetowej.

Sieci społecznościowe

Na naszych stronach korzystamy z wtyczek różnych sieci społecznościowych.

Facebook

Niniejsza strona korzysta z następujących wtyczek społecznościowych portalu społecznościowego Facebook:

  • Przycisk polubienia
  • Przycisk udostępniania
 
Portalem Facebook zarządza Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone. Portal dostępny jest na stronie www.facebook.com. Poszczególne wtyczki społecznościowe oznaczono jednym z logo portalu Facebook lub tekstem "Wtyczka społecznościowa portalu Facebook". Listę przedstawiającą wygląd i funkcje poszczególnych wtyczek można znaleźć tutaj: developers.facebook.com/docs/plugins . Gdy wyświetlają Państwo naszą stronę, która zawiera wtyczkę społecznościową, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami portalu Facebook. Treści wtyczki społecznościowej są wysyłane z portalu Facebook bezpośrednio do Państwa przeglądarki i umieszczane na jej stronie. W rezultacie nie mamy wpływu na ilość danych gromadzonych przez portal Facebook za pośrednictwem stosowania wtyczek społecznościowych. Możemy jedynie Państwa poinformować o tym, co jest nam wiadome: z uwagi na umieszczenie wtyczek społecznościowych, Facebook otrzymuje informacje o stronach, które Państwo odwiedzili na naszej stronie internetowej, nawet jeżeli nie są Państwo zarejestrowanym użytkownikiem portalu Facebook bądź nie są zalogowani do tego portalu. Informacje te, razem z Państwa adresem IP, są przekazywane z Państwa przeglądarki na serwer portalu Facebook w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. W wyniku informacji ze strony portalu Facebook w przypadku niezarejestrowanych użytkowników w Niemczech przechowywany jest wyłącznie anonimowy adres IP. Jeżeli są Państwo zalogowani do portalu Facebook, Facebook może bezpośrednio przypisać odwiedzenie naszej strony do Państwa konta Facebook. Facebook otrzymuje informacje poprzez Państwa odwiedziny na naszej stronie, bez względu na to, czy weszli Państwo w interakcję z wtyczkami społecznościowymi. W przypadku interakcji z wtyczkami społecznościowymi, na przykład poprzez kliknięcie ikony polubienia lub umieszczenie komentarza, odpowiednie informacje z Państwa przeglądarki zostaną przekazane bezpośrednio portalowi Facebook i przez niego zachowane. Informacja publikowana jest także na portalu Facebook i jest widoczna dla Państwa znajomych na tym portalu. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie celu i zakresu gromadzonych danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez portal Facebook, w tym Państwa prawa i możliwości związane z ochroną prywatności, prosimy odnieść się do polityki prywatności portalu Facebook, którą znaleźć można na stronie www.facebook.com/about/privacy . Jeżeli są Państwo zarejestrowanym użytkownikiem portalu Facebook i nie chcą, aby Facebook gromadził o Państwu informacje za pośrednictwem naszej strony lub powiązywał Państwa dane członkowskie przechowywane na portalu Facebook, muszą Państwo wylogować się z portalu Facebook przed odwiedzeniem naszej strony. Możliwe jest także zablokowanie wtyczek społecznościowych za pomocą dodatku do Państwa przeglądarki. Youtube

Wtyczki Youtube.com są stosowane na niniejszej stronie i zarządzane przez YouTube, LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone. Gdy użytkownik odwiedza stronę, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka tego użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwery YouTube otrzymują informacje o stronach, które odwiedził użytkownik. Jeżeli są Państwo zalogowani jako członek YouTube, YouTube przypisze te informacje do platform Państwa odpowiednich kont osobistych. Gdy korzystają Państwo z tych wtyczek, np. poprzez klikanie/uruchamianie przycisków nagrania wideo lub wysyłanie komentarza, informacje te zostaną przypisane do Państwa konta YouTube. Zapobiec temu można wyłącznie poprzez wylogowanie się z konta przed korzystaniem z wtyczki. Więcej informacji znaleźć można w oświadczeniu odnośnie ochrony danych na stronie https://policies.google.com/privacy

Twitter

Niniejsza strona wykorzystuje przyciski serwisu Twitter, które dostarcza Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone. Wtyczki te są na przykład oznaczone napisem "Twitter" lub logo serwisu Twitter. Umożliwia to osobom udostępnianie postu lub strony z niniejszej strony internetowej w serwisie Twitter. Jeżeli użytkownik odwiedza stronę zawierającą taki przycisk, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami serwisu Twitter. Treść przycisków serwisu Twitter jest dostarczana przez serwis Twitter bezpośrednio do przeglądarki użytkownika. Nie mamy tym samym żadnego wpływu na ilość danych, które gromadzi Twitter za pośrednictwem tej wtyczki i możemy jedynie poinformować użytkownika o tym, co wiemy: przekazane zostaną dane dziennika, takie jak adres IP użytkownika lub informacje o wcześniej odwiedzanych stronach. Więcej informacji znaleźć można w oświadczeniu serwisu Twitter odnośnie ochrony danych twitter.com/privacy

XING

Niniejsza strona wykorzystuje przycisk "XING share". Po połączeniu się z niniejszą stroną następuje połączenie z serwerami XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg ("XING") za pośrednictwem Państwa przeglądarki, gdzie przeprowadzane są funkcje przycisku "XING share" (zwłaszcza obliczanie/wyświetlanie równowartości). XING nie przechowuje Państwa danych osobowych, gdy łączą się Państwo z niniejszą stroną. Przede wszystkim XING nie przechowuje żadnych adresów IP. Wykorzystywanie plików cookies w związku z przyciskiem "XING share" nie wiąże się z żadną oceną Państwa zachowania odnośnie użytkowania. Aktualne informacje odnośnie prywatności w związku z przyciskiem "XING share" a także inne informacje można znaleźć na tej stronie: www.xing.com/app/share?op=data_protection
 
LinkedIn

Na niniejszej stronie zintegrowano wtyczki LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone (zwanej dalej "LinkedIn"). Wtyczkę LinkedIn można rozpoznać po logo LinkedIn lub przycisku udostępniania ("polecane") na niniejszej stronie. W trakcie odwiedzania strony za pośrednictwem Państwa przeglądarki nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem LinkedIn. W wyniku tego połączenia LinkedIn otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo niniejszą stronę, korzystając z Państwa adresu IP. Jeżeli klikną Państwo przycisk udostępniania LinkedIn i są Państwo zalogowani do swojego konta LinkedIn, mogą Państwo udostępnić treści niniejszej strony na swoim profilu LinkedIn. W rezultacie LinkedIn może powiązać wizytę na niniejszej stronie z Państwa kontem użytkownika. Pragniemy zwrócić uwagę, że jako operator strony internetowej nie otrzymujemy żadnych informacji odnośnie treści w przekazywanych danych czy ich wykorzystaniu za pośrednictwem LinkedIn. Szczegóły dotyczące gromadzenia danych (ich cel, zakres, dalsze przetwarzanie, wykorzystanie) jak również Państwa prawa i opcje opisane zostały w informacji LinkedIn odnośnie ochrony danych. LinkedIn przedstawia informacje na ten temat na stronie www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Analiza sieci

Podobnie jak prawie każdy operator strony korzystamy z narzędzi analitycznych w formie oprogramowania śledzącego w celu określenia częstości odwiedzin i liczby użytkowników naszej strony.

Korzystanie z narzędzia analitycznego "Google Analytics"
 
PM-International wykorzystuje usługę Google Analytics spółki Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Usługa ta umożliwia analizę strony internetowej wykorzystującej pliki cookies. W tym celu informacje generowane przez pliki cookies, jak Państwa anonimowy adres IP są przekazywane, przechowywane i oceniane w imieniu PM-International na serwerze Google LLC w Stanach Zjednoczonych. Google Analytics zostało rozszerzone na niniejszej stronie kodem “GAT._anonymizeip();”. W wyniku tego gwarantujemy anonimowe gromadzenie adresów IP. Pozbawienie Państwa adresu IP cech identyfikacyjnych zwykle następuje poprzez zredukowanie Państwa adresu IP za pośrednictwem Google LLC w ramach Unii Europejskiej lub innego sygnatariusza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W szczególnych przypadkach Państwa adres IP jest przekazywany na serwer Google LLC w Stanach Zjednoczonych i proces pozbawiania go danych identyfikacyjnych odbywa się tam. Państwa przekazany adres IP nie będzie łączony z innymi danymi Google LLC. W ramach funkcji reklamowej Google Analytics stosowane będą remarketing i raporty z wydajności zgodnie z charakterystyką demograficzną i zainteresowaniami. Procedury te służą do dopasowania reklam do zainteresowań poszczególnych użytkowników dzięki informacjom o ich zachowaniu. W kontekście remarketingu spersonalizowane środki reklamowe mogą zostać przekazane na inne strony w oparciu o dane dotyczące Państwa zachowania w trakcie przeglądania stron PM-International. Dlatego też materiały reklamowe mogą obejmować produkty, które wcześniej oglądali Państwo na stronie PM-International. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, aby Państwa przeglądarka internetowa lub przeglądarka aplikacji została połączona z Google za pośrednictwem Państwa konta Google, a także aby informacje z Państwa konta Google były wykorzystywane do spersonalizowania reklam, Google wykorzysta te dane do celów kompleksowego remarketingu. Mogą Państwo w dowolnym momencie zablokować gromadzenie danych przez Google Analytics. Dostępne są następujące opcje:
 
Większość przeglądarek akceptuje pliki cookies automatycznie. Jednak możliwe jest zapobieganie wykorzystywaniu ciasteczek dzięki odpowiednim ustawieniom przeglądarki. W takim przypadku wiele funkcji strony internetowej jest niedostępna. Ustawień należy dokonać oddzielnie dla każdej używanej przeglądarki.    
Możliwe jest także zapobieganie gromadzeniu i przetwarzaniu tych danych przez Google LLC poprzez pobranie i zainstalowanie dodatku do przeglądarki, który można znaleźć na następującej stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Powyższą czynność można wykonać pomocniczo lub w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, klikając następujące łącze:
 


Na urządzeniu użytkownika zostanie umieszczony plik rezygnacji z cookies przeznaczonych dla stron internetowych PM-International. Efekt będzie dostępny dla obecnie używanej przeglądarki. W przypadku usunięcia plików cookies dla tej przeglądarki należy ponownie kliknąć w powyższe łącze.
Więcej informacji o warunkach korzystania i ochronie danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/terms/ lub https://policies.google.com/. . 
 
Uwaga: W przypadku usunięcia plików cookies w przeglądarce można w ten sposób usunąć także ciasteczka, z których zrezygnowano i należy wyrazić sprzeciw ponownie w sposób opisany powyżej.