Podmínky použití

Podmínky použití

PM Česká republika Všeobecné obchodní a dodací podmínky

1. Poučení o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Bez uvedení důvodů máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů. Lhůta 14 dnů začíná běžet okamžikem, kdy vy nebo třetí strana, kterou jste uvedli a která není dopravcem, převezmete první zboží (pokud se smlouva týká pravidelných dodávek zboží, tj. Předplatné) nebo finální zboží (pokud se dodání zboží uskuteční ve střídavých zásilkách nebo částech).

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat o rozhodnutí o zrušení smlouvy v jasném prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem), zaslaném na tuto adresu:

PM Česká republika s.r.o.

Bucharova 1423/6

158 00 Praha 13

Jednatel společnosti: Jorn Aron Kiefer

Generální ředitelka: Karla Černá Kubíková

Telefonní číslo: 00420725507143

E-mailová adresa: service@pm-international.cz

Můžete také použít přiložený vzorový formulář, ale není to bezpodmínečně nutné.

Prohlášení o tom, že uplatňujete své právo na zrušení, musíte zaslat před uplynutím lhůty pro zrušení v délce 14 dnů, abyste dodrželi lhůtu.

Důsledky zrušení
Pokud zrušíte tuto smlouvu, musíme vám vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou jakýchkoli dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si vybrali jiný typ doručení než přiměřenou standardní dodávku, kterou jsme nabídli), okamžitě a nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi vaše prohlášení, že rušíte smlouvu. K vrácení platby použijeme stejný typ platby, jaký jste použili pro původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; V žádném případě vám nebude účtována tato vratná platba. Můžeme odmítnout vrátit platbu, dokud neobdržíme veškeré vaše zboží zpět nebo dokud neprokážete, že jste zboží odeslali, podle toho, co nastane dříve. Zboží musíte vrátit neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali, že rušíte smlouvu, zasíláte nebo přinášíte na tuto adresu

PM Česká republika s.r.o.

Bucharova 1423/6

158 00 Praha 13

Lhůtu dodržíte, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty 14 dnů. Nesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Zásilky bez platby poštovného nebudou přijaty. Náklady na jakoukoli ztrátu hodnoty zboží ponesete pouze v případě, že bude doloženo vaše nesprávné zacházení se zbožím, používání zboží, které vedlo ke ztrátě jeho účinků a výsledků.

2. Škody při přepravě
Přepravní rizika nese odesílatel

3. Náklady na dopravu

Dodávka v rámci ČR
 

Při využití dopravce GLS - Balík do ruky je cena 110,-Kč/ balík

Při využití dopravce Česká pošta- Balík do ruky je cena 90,- Kč / balík

Poplatky za platbu na dobírku (pokud se na ně vztahují) musí vždy nést příjemce. To znamená, že náklady na dopravu a dopravu jsou hrazeny pouze částečně, zbytek hradí PM Česká republika.

4. Omezení dodávek
Dodáváme tak dlouho, dokud máme skladové zásoby

5. Výhrada vlastnictví
Zboží zůstává majetkem společnosti PM Česká republika až do úplného obdržení platby.

6. Platba, splatnost, zpoždění
Platba zboží může být provedena bankovním převodem, platbou na dobírku nebo kreditní kartou. PM Česká republika si vyhrazuje právo vyloučit v jednotlivých případech určité způsoby platby.

Litujeme, že platba zasláním hotovosti nebo šekem není možná. Vylučujeme odpovědnost v případě ztráty.

Odeslání zboží se uskuteční po zaplacení.

Pokud se zpozdíte s platbou, vyhrazujeme si právo fakturovat vám poplatky za opožděnou platbu.

7. Internetová pravidla (verze z 25. února 2015)

Použití internetových adres (doménových jmen) pro odkazy na oficiální stránky PM se řídí následovně.

Značky PM-International se obecně nesmí používat ve spojení s doménovými jmény (jako například www.activize.de, www.activize.com, www.fitline.eu, www.fitline.info, www.restorate.net atd.).

Použití značek PM-International slovem a obrazem není přípustné.

Použití značek PM-International je přípustné omezeným způsobem s dodatkem, tj. pokud je jako doplněk dodatečně použito mnoho dalších slov (www.fitline-seite.de, www.fitline-einkaufen.com, www.fitline-nutrition.net, www.peters-activize-seite.de atd.) a doména odkazuje na oficiální webové stránky PM. Názvy produktů nejsou přípustné jako doplněk (např..www.fitline-zellschutz.com). Obecně platí, že doména musí splňovat všechny zákonné požadavky.

Pro prodej výrobků přes internet je vám k dispozici obchod PM Office. Prodej a reklama používající názvy značek (slovem nebo obrázkem) mimo tyto stránky nejsou přípustné, a to ani na eBay nebo na podobných platformách.

Použití na sociálních sítích ("WKW", "studiVZ", "facebook" atd.), adresních portálech ("zlaté stránky", "meine-stadt" atd.) a "Google-Maps" je přípustné, pokud je Teampartner popsán pouze jako distribuční partner s registrovanými kontaktními údaji. Dodatky, jako jsou například loga, obrázky, jiné značky nebo prohlášení o léčivých nebo účinných vlastnostech, nejsou přípustné. Kromě toho musí být obsah právně bezúhonný (soutěžní právo, zdravotní nároky, patentové právo, zákon o ochranných známkách atd.).

Není přípustné zakotvit oficiální stránky PM do rámce na vašich vlastních webových stránkách.

Evropská komise nabízí platformu pro řešení sporů on-line, kterou naleznete zde: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tuto platformu můžete používat od 15. února 2016 k řešení jakýchkoli sporů týkajících se online objednávky.

-KONEC-