Cookies

Tato stránka používá tzv. cookies. Cookie je textový soubor s identifikačním číslem, který se přenáší a ukládá do počítače uživatele při používání webových stránek spolu s dalšími požadovanými údaji. Soubor bude k dispozici pro pozdější přístup a slouží k ověření uživatele.
 

Soubory cookies jsou obyčejné soubory a nejsou to spustitelné programy, což znamená, že pro váš počítač nehrozí žádné riziko. Soubory cookies neobsahují žádné osobní údaje, takže je zaručena ochrana soukromí. V závislosti na nastavení prohlížeče může uživatel automaticky přijímat soubory cookies. Toto nastavení lze změnit a ukládání cookies deaktivovat nebo upravit takovým způsobem, že uživatel bude upozorněn, když se cookies objeví. Pokud je však používání souborů cookies deaktivováno, některé funkce webových stránek nemusí být k dispozici nebo jsou k dispozici pouze v omezeném rozsahu.
 

Abychom určili chování uživatele na webu společnosti PM-International, zkoumáme, jak se uživatel dostal na náš web. Tyto informace se shromažďují pomocí cookies. Nicméně, tento průzkum neshromažďuje žádné údaje týkající se konkrétních osob (údaje, jejichž prostřednictvím je možné trasovat vaši identitu). Prostřednictvím tohoto anonymního postupu není možné přiřadit konkrétní uživatelské chování ke konkrétní osobě.
 

Pokud si nepřejete, aby vaše přístupové zařízení bylo rozpoznáno prostřednictvím ukládání souborů cookies, můžete nastavit prohlížeč k blokování souborů cookies, odstranit je z pevného disku nebo nastavit varování před uložením souborů cookies. Většina prohlížečů má možnost omezit ukládání cookies nebo je úplně zakázat. Rádi bychom však upozornili, že v tomto případě nelze využívat všechny funkce našeho webu v plném rozsahu.

 

Sociální sítě

Na našich webových stránkách používáme pluginy z různých sociálních sítí.

Facebook
 

Tento web používá následující sociální pluginy sociální sítě Facebook:

  • Tlačítko-Líbí se mi
  • Tlačítko-Sdílet

„Facebook je provozován společností Facebook Inc., 1601 S. California  Ave, Palo Alto, CA 94304, USA a je k dispozici na www.facebook.com. Tyto jednotlivé sociální pluginy jsou označeny jedním z log Facebooku nebo označením  „Facebook Social Plugin". Seznam vzhledu a funkcí jednotlivých pluginů naleznete zde:

developers.facebook.com/docs/plugins . Při prohlížení stránky na našem webu, která obsahuje sociální plugin, je přímé připojení k serverům Facebooku provedeno přímo z prohlížeče, který používáte. Obsah sociálního pluginu je přenášen z Facebooku přímo do vašeho prohlížeče a na jeho webové stránky. V důsledku toho nemůžeme ovlivnit množství dat, která Facebook shromažďuje pomocí sociálních pluginů, a můžeme vás o tom informovat pouze prostřednictvím dat, která máme k dispozici: díky začlenění sociálních pluginů je Facebook informován o stránkách, které jste si prohlíželi na našem webu, i když nejste registrovaným uživatelem Facebooku nebo nejste přihlášeni na Facebook. Tyto informace jsou spolu s vaší IP adresou přenášeny a ukládány z vašeho prohlížeče na server Facebooku v USA. Na základě informací z Facebooku se pro neregistrované uživatele v Německu ukládá pouze anonymní IP adresa. Pokud jste přihlášeni na Facebooku, může Facebook přímo přidělit vašemu účtu na Facebooku přístup k naší webové stránce. Facebook dostává informace o návštěvě našich webových stránek bez ohledu na to, zda interagujete se sociálními pluginy. Při interakci se sociálními pluginy, například kliknutím na ikonu „Líbí se mi“ nebo zanecháním komentáře, se příslušné informace z vašeho prohlížeče přímo přenesou na Facebook a uloží se. Tyto informace jsou také zveřejněny na Facebooku a mohou je vidět vaši přátelé z Facebooku. V zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook, které lze najít na adrese www.facebook.com/about/privacy , naleznete další informace o účelu a rozsahu shromažďovaných údajů a jejich dalším zpracování a používání společností Facebook, včetně vašich práv a možností ochrany vašeho soukromí. Pokud jste registrovaným uživatelem Facebooku a nechcete, aby o vás Facebook shromažďoval údaje prostřednictvím našich webových stránek nebo aby propojoval vaše členské informace uložené na Facebooku, musíte se před návštěvou našich webových stránek z Facebooku odhlásit. Sociální pluginy je také možné zablokovat pomocí doplňků vašeho prohlížeče. Další informace naleznete na informačních stránkách vašeho prohlížeče.

 

Youtube

Na této webové stránce se používají pluginy od Youtube.com a jsou provozovány společností YouTube, LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. Když uživatel navštíví web, který takový plugin obsahuje, jeho prohlížeč se připojí přímo k serverům YouTube. Díky tomu jsou servery YouTube informovány o webových stránkách, které uživatel navštívil. Pokud jste přihlášeni jako člen YouTube, přiřadí YouTube tyto informace platformám vašich příslušných osobních účtů. Když použijete tyto pluginy, například kliknete/spustíte video nebo odešlete komentář, budou tyto informace přiřazeny k vašemu účtu YouTube, čemu lze zabránit pouze odhlášením před použitím pluginu. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně údajů na adrese https://policies.google.com/privacy


Twitter

 

Tento web používá tlačítka služby Twitter, kterou poskytuje Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Tyto pluginy jsou označovány výrazy jako např. „Tweet“ nebo logo Twitter. To umožňuje lidem sdílet příspěvek nebo stránku z tohoto webu na Twitteru. Pokud uživatel navštíví web obsahující takové tlačítko, jeho prohlížeč se připojí přímo k serverům Twitteru. Obsah tlačítek Twitter je doručován přímo Twitterem do prohlížeče uživatele. Nemáme tedy žádný vliv na množství dat, které Twitter shromažďuje pomocí tohoto pluginu, a můžeme uživatele informovat pouze na základě dat, která máme k dispozici: poté budou data protokolu, jako je IP adresa uživatele nebo předchozí navštívené webové stránky, přeneseny. Další informace naleznete v prohlášení Twitteru o ochraně osobních údajů twitter.com/privacy

XING

Na tomto webu je použito „tlačítko pro sdílení XING. Po připojení k této webové stránce se prostřednictvím vašeho prohlížeče provede připojení k serverům XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg („XING“), kde se procesují funkce „tlačítka pro sdílení XING“ (zejména výpočet/zobrazení hodnoty počitadla). XING neukládá vaše osobní údaje, když vstupujete na tento web. XING především neukládá žádné IP adresy. Neexistuje také žádné hodnocení vašeho chování při používání souborů cookies v souvislosti s „tlačítkem pro sdílení XING“. Nejaktuálnější informace o ochraně soukromí týkající se „tlačítka pro sdílení XING“ a další informace najdete na tomto webu: www.xing.com/app/share?op=data_protection


LinkedIn

Na této webové stránce jsou integrovány pluginy společnosti LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „LinkedIn“). Pluginy LinkedIn lze na tomto webu rozpoznat podle loga LinkedIn nebo „tlačítka pro sdílení“(„doporučeno“).Při návštěvě této webové stránky je přímé připojení mezi vaším prohlížečem a serverem LinkedIn prostřednictvím pluginu. Výsledkem je, že LinkedIn obdrží informace, že jste navštívili tento web pomocí vaší IP adresy. Pokud kliknete na „tlačítko pro sdílení“ LinkedIn, když jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, můžete propojit obsah tohoto webu se svým profilem LinkedIn. Ve výsledku může LinkedIn spojit návštěvu tohoto webu s vaším uživatelským účtem. Rádi bychom zdůraznili, že jako provozovatelé webových stránek nedostáváme žádné informace o obsahu přenášených dat ani o jejich použití prostřednictvím LinkedIn. Podrobnosti o shromažďování údajů (účel, rozsah, další zpracování, použití), stejně jako vaše práva a možnosti najdete v informacích o ochraně údajů LinkedIn. LinkedIn poskytuje tyto informace na www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

Webová analýza

Používáme - stejně jako téměř každý provozovatel webových stránek - analytické nástroje ve formě sledovacího softwaru k určení frekvence používání a počtu uživatelů na našich webových stránkách.Využíváme analytický nástroj "Google Analytics"

PM-International využívá služby Google Analytics společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tato služba poskytuje analýzu používání tohoto webu pomocí cookies. Za tímto účelem se informace generované cookies, jako je vaše anonymizovaná IP adresa, přenášejí, ukládají a vyhodnocují jménem společnosti PM-International na server společnosti Google LLC ve Spojených státech. Google Analytics byl na tomto webu rozšířen o kód „GAT._anonymizeip();“ Výsledkem je zaručení anonymní sbírky IP adres. Anonymizace vaší IP adresy obvykle probíhá zkrácením vaší IP adresy společností Google LLC v rámci Evropské unie nebo u jiných signatářů Evropského hospodářského prostoru (EHP). Ve výjimečných případech je vaše IP adresa přenesena na server společnosti Google LLC ve Spojených státech a tam anonymizována. Vaše přenesená IP adresa nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google LLC. V rámci inzertní funkce Google Analytics bude využit remarketing a výkonnostní reporty dle demografických charakteristik a zájmů. Tyto postupy slouží k většímu sladění reklamy se zájmy jednotlivých uživatelů pomocí informací o chování uživatelů. V rámci remarketingu lze personalizovaná reklamní sdělení přesunout na jiné weby na základě vašeho chování při surfování na webu společnosti PM-International. Reklamní materiály tak mohou obsahovat produkty, které jste si dříve prohlíželi na webu společnosti PM-International. Pokud jste souhlasili s tím, aby byl váš web a prohlížeč aplikací propojen se společností Google prostřednictvím vašeho účtu Google a s tím, že informace z vašeho účtu Google lze použít k personalizaci reklam, pak Google použije tato data pro komplexní remarketing. Získávání vašich údajů prostřednictvím Google Analytics můžete kdykoli odmítnout. Máte k dispozici následující možnosti:

Většina prohlížečů přijímá cookies automaticky. Nicméně, používání cookies můžete zabránit prostřednictvím příslušného nastavení prohlížeče; v takovém případě nelze použít řada funkcí webových stránek. Nastavení musí být provedeno samostatně pro každý používaný prohlížeč. Shromažďování a zpracovávání těchto údajů společností Google LLC můžete také zabránit stažením a instalací aplikace browser-ad-on, která je k  dispozici pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Lze to provést alternativně nebo v prohlížečích na mobilních zařízeních kliknutím na tlačítko na konci této stránky:Odhlašovací cookie bude umístěno na zařízení uživatele a bude platit na webové stránky PM-International s účinností pro aktuálně používaný prohlížeč. Pokud jsou soubory cookies v tomto prohlížeči odstraněny, je třeba znovu kliknout na odkaz.

Více informací o podmínkách použití a ochraně údajů naleznete na adrese

https://www.google.com/analytics/terms/ a také https://policies.google.com/
 
Upozornění: Pokud smažete soubory cookies ve svém prohlížeči, může být výsledkem smazání i odhlašovací cookie a zamítnutí musí být znovu provedeno výše uvedeným způsobem.