Научен консултативния съвет
Интердисциплинарно съчетание на ноу-хау и опит

Научният консултативен съвет има специална позиция в PM-International. Този уникален орган във фирмата за красота и добро физическо състояние свързва ноу-хау и опит, притежаван от специалисти в областта на медицината, науката за храненето, биохимията и химията за храните.

В съчетание, техният опит гарантира, че нашите продукти отговарят на най-високите изисквания за качество и че очакванията на нашите клиенти винаги са изпълнени.

Dr. Tobias Kühne

Chief Scientific Officer for the FitLine product line at PM-International, expert in nutritional medicine and sports medicine.

Dr. Rudi Wajda

A graduate chemist. Developer of carrier systems based on natural products for cosmetics and food supplements.

Gunter Thoss

Director of the Administrative Board of PM-International AG, expert in marketing and sales

Horst Meinhardt

Developer of and expert in cosmetic formulations and process technology.

Katrin Seifarth

Management trainer, expert in marketing and brand development.

Anja Wunder

Director of the FitLine Skin product line at PM-International.

Dr. Marcus Iken

Manager Research and Science at PM-International, Doctor of ecotrophology, nutritional scientist, international speaker.

Dr. Raimund Abele

Head of Product Safety at PM-International.

Dr. Peter Pfortner

Attorney at law specializing in foodstuffs and cosmetics.

Dr. Bernard Cher

Asia Pacific Director of Science. Expert in biological science, human physiology. Nutrition, beauty, and product development.

Torsten Weber

Director Sports Marketing at PM-International.

Dr. Howard Peiper

Doctor of naturopathic medicine and supplement formulation expert.

Professor Dr. Julian Weghuber

Professor in Molecular Cell Physiology and PI.

Dr. Jürgen Reimann

Sworn expert for definition of Pharmaceuticals, food and nutritional supplements.

Wilhelm Messer

Director of Product Development for the FitLine product line at PM-International.