PM Sweden - ett av Sveriges Gasellföretag 2013PM Sweden AB utsett till Gasellföretag 2013 av Dagens Industri

Di belönar snabbväxande företag

 
Sverige behöver tillväxt, och Sveriges entreprenörer behöver inspirerande förebilder. Därför utser Dagens industri de snabbast växande företagen i landet till Gaseller.

Begreppet Gaseller är skapat av den amerikanske forskaren David Birch. Redan på 1980-talet visade han att det är de små snabbväxande företagen som skapar de flesta nya jobben, till skillnad från ekonomins elefanter som alltid måste effektivisera och ofta minskar  sysselsättningen.

Gasellerna är näringslivets dynamiska mellanskikt. Men kriterierna är hårda. Årligen utses färre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag till Gasellföretag.


Gasellkriterierna
För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla dessa kriterier. Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.

  • en omsättning som överstiger 10 Mkr
  • minst tio anställda
  • minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
  • ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  • ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
  • i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
  • sunda finanser
 

Vi är naturligtvis väldigt stolta över att ha fått denna utmärkelse och vill i samma mening understryka att detta är ett resultat av vårt samlade arbete som ett team. Vi ser detta som en symbol och ett erkännande för det fantastiskt arbete som våra oerhört duktiga Teampartners gör varje dag. Stort tack till er alla och känn er stolta, ni har varit med och byggt upp ett Gasellföretag i Sverige!
 
Gabriel Callert
VD