Zwroty towarów

1. Jak wygląda moja Gwarancja Satysfakcji?

Każdy partner biznesowy i każdy klient końcowy może zwrócić do PM-International Sp. z o.o. zamówione produkty PM w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury/rachunku w przypadku, gdy produkt nie spełnił Twoich oczekiwań.

W tym celu należy do PM odesłać  produkty wraz z kompletnie i prawidłowo wypełnionym formularzem zwrotu. Do formularza zwrotu należy dołączyć dokument zakupu (paragon fiskalny). Wówczas PM sporządzi fakturę korygującą.

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa NADAWCA.

Materiały reklamowe i materiały wspomagające sprzedaż są wyłączone z Gwarancji Satysfakcji.

Artykuły zakupione w cenie promocyjnej nie podlegają zwrotowi. Sety i zestawy należy zwracać w całości.

 

2. Jak wygląda moje prawo zwrotu (90 dni)?

Każdy partner biznesowy i każdy klient końcowy może zwrócić do PM-International Sp. z o.o  zamówione produkty w ciągu 90 dni od daty wystawienia faktury/rachunku bez podania przyczyn przy założeniu, że te produkty są nienaruszone, nieotwarte i nadające się do ponownej sprzedaży (towar musi mieć datę ważności min. 3 miesięcy).

W tym celu należy do PM odesłać  produkty wraz z kompletnie i prawidłowo wypełnionym formularzem zwrotu. Do formularza zwrotu należy dołączyć dokument zakupu (paragon fiskalny). Wówczas PM sporządzi fakturę korygującą.

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa NADAWCA.

Materiały reklamowe i materiały wspomagające sprzedaż są wyłączone z Gwarancji Satysfakcji.

Artykuły zakupione w cenie promocyjnej nie podlegają zwrotowi. Sety i zestawy należy zwracać w całości.

 

3. Jak wygląda zwrot w przypadku zakończenia współpracy?

W przypadku rozwiązania stosunku prawnego łączącego partnera biznesowego z PM International na skutek wypowiedzenia przez partnera biznesowego, PM International odkupi od partnera biznesowego, za co najmniej 90% ceny zakupu, nadające się do sprzedaży produkty, materiały informacyjno-instruktażowe, próbki produktów lub zestawy prezentacyjne, zakupione u PM International w ciągu 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wypowiedzenia, pomniejszając tę cenę o wynagrodzenie uzyskane przez partnera biznesowego w związku z zakupem tych zwracanych produktów. PM International nie ma jednak obowiązku odkupienia produktów, materiałów informacyjno-instruktażowych, próbek produktów ani zestawów prezentacyjnych, jeśli nie są w stanie pierwotnym, to jest nie są nowe i nieużywane.

 

4. Dlaczego dokument zwrotu powinien być zawsze wypełniony kompletnie?

W celu szybszej realizacji w przypadku każdej przesyłki zwrotnej proszę dołączyć do paczki kompletnie i prawidłowo wypełniony dokument zwrotu.

 

5. Koszty przesyłki zwrotnej

Paczkę przesyłki zwrotnej proszę zawsze opłacić! Jeżeli wystąpi błąd ze strony PM-International Sp. z o.o, firma zwróci koszty przesyłki zwrotnej . W przypadku zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej proszę dostarczyć nam kopię pokwitowania pocztowego (potwierdzający nadanie przesyłki zwrotnej) wraz z podaniem numeru TP-ID i numeru faktury/ rachunku.

(Uwaga! Nieopłacone paczki powodują dodatkowe koszty, którymi będziemy musieli Cię obciążyć).

Jeżeli obciążenie zwrotne zostanie zlecone, PM-International Sp z o.o  naliczy inicjatorowi dodatkowo powstałe koszty.

 

6. Co muszę dołączyć koniecznie do mojej przesyłki zwrotnej?

•Dobrze czytelną kopię potwierdzenia odbioru dostawy na podstawie którego uzyskano towar •Formularz zwrotu •Dokument zakupu /paragon fiskalny